Skillnad gör det göra om du vill välja investeringar att göra stora eller små index?

Fråga:

Gör det skillnad om man väljer en kontant investering, skildrar en stor eller en liten index?


Svar:

Vad är en stor eller liten index?

Du menar kapitalisering av index, så du måste fastställa att mindre index naturligtvis mindre vätska och möjligen mer risk investeringar (exempel: S & P500 vs. MSCI Vietnam eller MSCI Nigeria). Det säger ingenting om de långsiktiga möjligheter att mindre-Cap index är ofta lovande (men också farligt).

Tror kapitaliseringen av värdena (dvs. Megacap Largecap, MidCap, SmallCap), så är du avgöra att Megacaps/Largecaps är ofta globala företag, som är starkare än andra utsatta för globala effekter. Mid-caps/SmallCaps dölja några av dessa risker. Å andra sidan är mitten av/SmallCaps mindre företag som påverkas av fluktuationer i jobb situationer, råvarupriser eller efterfrågan mer än sina stora motsvarigheter. Du tittar på DAX och MDAX i jämförelse, så den andra går en ibland bättre, ibland. En annan punkt: Mega/Largecap index ofta färre värden som innehåller (t.ex. 30-50) det är också risk för koagelbildning på grund av fokus på vissa industrier eller enskilda tungviktare (se DAX FTSE100, MSCI South Africa, DJIA, NASDAQ100).

Utan att veta exakt den relevanta indexet och dess sammansättning, kan du inte svara på denna fråga.