Skillnaden i beskattning på utdelning eller försäljning av investeringar beroende på andel?

Fråga:

gör skillnad vilken del jag håller mig till ett företag, en AG? Jag har aktier. Här vet jag hur beskattning är, när det gäller utbetalningar av vinstutdelning och sälja aktier.

Jag kunde få upp till 10% men nu en liten AG. Hur är det med utdelningar eller aktieförsäljningen? Beskattning även enligt reglerna av den så kallade "platt skatten"?

Jag vill behålla deltagande i tillgångar och obegränsad skattskyldighet i D.


Svar:

På det rätt klänning, där företaget kör runt, inte är det.

Det är upp till (bland annat) nivån på deltagande. Gränsen vid särskilda investeringar är i 10 procent av vänner som avses. Om du håller 10% eller mer, är utdelningen inte mer schablonbeloppet beskattas på 25% men med din personliga skattesats.

Den allmänna gränsen är emellertid på 25%, och det finns på begäran. Varför göra en sådan begäran? Eftersom du kan få också reklamkostnader.