Skillnaden mellan index certifikat och ETF?

Fråga:

Kan jag ge skillnaden mellan index certifikat och ETF? Precis som för risken för de två formerna av investeringar. Tack!!


Svar:

Ett index-certifikat är en vanlig certifikat, dvs bör emittenten blivit insolventa, detta är värdelösa. Det är fortfarande vanligt årliga uppsägning rättigheter av emittenten, dvs bör uppsägning vid en olämplig tidpunkt, du kan lida stora förluster. Ett certifikat fördelar utan inkomst. Förvaltningskostnaderna för certifikat är i allmänhet över de börshandlade fonder.

En ETF är en fond som äger insolvens-skyddade fonder. Om emittenten blivit insolventa, ägs fortfarande de fond aktieägare ETF aktier. En ETF kan fördela inkomster (t.ex. varje månad, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen).