Skillnaden mellan likviditet fällan och investeringar fallet?

Fråga:

Kan någon berätta för mig skillnaden mellan Liquditätsfalle och investeringar fallet? Och detta vänligen utan komplicerade LM kurvorna från Wikipedia etc.

När det gäller likviditet och investeringar fallet förstår jag samma för närvarande, nämligen de ekonomiska objekt med dåliga ekonomiska förväntningar att låna ut pengar även om räntan är fortfarande så låg. Här kan du inte ge lägre räntor för ökad upplåning (konsumtion och investeringar).


Svar:

Båda är villkoren i keynesianska doktrin.

Invtitionsfalle är bara en "under inlägget" likviditeten fälla, eftersom det innehåller även likviditet fällan, att inga varulager köps (så kort sikt-bundna kapital), jämfört med delen, på lång sikt integreras (investeringar fall).