Skillnaden mellan rättskällor

Fråga:

Hej! Någon kan förklara för mig, som är rättskällorna:

  • Lag
  • Förordning
  • Sedvanerätt
  • Bolagsordningen

skillnaden mellan?


Svar:

En lag är en samling av allmänt bindande rättsliga normer, som i ett formellt förfarande antas av det statliga organ som behörig att göra detta - lagstiftaren-.

En förordning en norm som antas vanligen av en regering eller administration. För att anta förordningar, en federal lag kan i princip endast den federala regeringen, ett ministerium eller regeringarna tillåta att para 1 av grundläggande lag enligt artikel 80.

Förordningen kan avse en viss form av rättsakterna i EU-kommissionen.

En verkställande rättslig bestämmelse används som du beviljats oberoende av en juridisk person (i viss kommun) för att reglera sina egna angelägenheter enligt allmän lag stadgar. I privat lag avser stadgan en handstil fastställs en företagssammanslutning i rättslig mening ordning.

Sedvanerätt är oskriven lag, som uppstått på grund av långa praktiken och allmänt erkännande för hans ansvar i avkänningen av en övertygelse om rättsliga nödvändigheten av motion.