Skillnaden mellan skattebetalaren och skatteförvaltningen ID-nummer?

Fråga:

Skillnaden mellan en skattebetalare och ett skattenummer slitna? Alla har dessa två tal eller inte? Och om inte varför inte? Vad är speciellt med skattenummer?


Svar:

Den skatt ID-nummer tilldelas till varje medborgare vid födseln och identifierar den enskilda medborgaren för hans skatteangelägenheter.

Skattebetalarna är bara ett filnummer av IRS så att den hittar filerna och korrekt kan tilldela operationer.