Skillnader i arvsskatt och gåvoskatt?

Fråga:

Är det sant att det finns nästan ingen skillnad mellan arvsskatt och gåvoskatt? Jag menar, vad är höjden av de två Steuiersaätze. Är det denmnach ingen skillnad om det är ärvt eller ges bort?


Svar:

Den största skillnaden är att du kan ge många gånger. Ärv från bara en gång.

Andra kan vara relevanta när arvingarna i klass 1 Momsdifferens regleras i § 17 ErbStG, där beroende på bidraget ökar enligt avsnitt 16 vid arv till en "särskild vårdbidrag" (ErbStG är att helt enkelt läsa i § 17).