Skillnader mellan klassisk och neo klassisk?

Skillnader mellan klassisk och neo klassisk?

Först, det finns en skillnad mellan klassisk musik och klassisk musik. Den klassiska gemen kan referera till alla konstmusik (i motsats till populära eller folk musik). Klassisk musik (huvudstad "C") hänvisar särskilt till musik mellan åren ca 1750-1825. Nyklassisk musik är mer modern musik som bygger på formulär från den klassiska eran (som sonata-allegro form, Menuett, etc). Nyklassisk musik kanske låter som klassisk eller kanske låter helt annorlunda (det finns en hel del av 1900-talet nyklassisk musik som är atonal eller använder olika harmonier än klassisk), men kommer att följa former och strukturer baserat på den klassiska eran.