Skrivet praktik med York regionen skolrådet utbildning assistent jobb?

Jag skrev den. De ska ge dig ett klassrum scenario. Den jag fick följande lydelse:

Sandra är i årskurs 6. Hon är en ett klassrum med studenter med beteendemässiga frågor. Hon tycker att interagera med andra studenter vid recess, som hon deltar recess med hela skolan befolkningen, men ofta får in altercations med andra studenter som hennes språk är olämpligt och hon tar ofta bort de objekt som de spelar med. Idag vägrade Sandra att gå när klockan ringde och blev allt mer verbalt och fysiskt kränkande med dig som du försökte få henne inne. (Inte skrivit detta sätt ord för ord men du får den grundläggande kärnan i det).

1.
en) hur skulle du reagera?
b) hur skulle du reagera om situationen förvärrades?
c) Vad är din uppföljning?

2. Vad vill du skriva i Sandra's agenda till hennes föräldrar?

Jag rekommenderar att gå på YRDSB hemsida och titta igenom deras policy och procedurer sida att få idéer på rätt sätt att svara på.

Lycka till, hoppas det hjälper.