Skuld till mot aktier. Är det tvärtom? Eget kapital-till-inst?

Fråga:

Jag vet Avd-till-swap för eget kapital av föremålet och konvertera skulder i en balansräkning för skuld till eget kapital. Emellertid: är "omvänd" riktning? Eget kapital-till-inst?

Jag kan tänka mig att det finns hinder eller att det är knappast möjligt.

Men hur, om alls?


Svar:

En typisk situation när du ändrar aktieägaren vid försäljning av företag. Den nya aktieägaren är kapitalökningen boost kapital som EK och gamla aktieägaren förvandlar hans EK under FK kapital minskade.