Skulle du vara på en större risk att få ett barn med autism om mamma är mitten av trettiotalet i ålder och Fadern har en halv bror med autism?

Ja. En kvinnas risk att få ett barn med autism ökar med åldern. Kvinnor i deras 30-talet och 40-talet är en högre risk än yngre kvinnor och om Faderns halvbror ärvt autism från den förälder som gav upphov till Fadern sedan sannolikheten för honom går det på något ökar som någon familjehistoria av autism gör det mer sannolikt att tas bort i kommande generationer. Även om de flesta fall av autism är relativt mild, kan inte svårighetsgraden av ärendet förutsägas av tidigare fall i familjen. Till exempel den fars halvbror kan vara gravt autistisk, men han kan fortfarande far ett opåverkat barn, eller en med en mycket mild fall. Jag skulle kontakta en genetisk rådgivare för ytterligare granskning. Om detta inte är möjligt, är att kontakta en gynekolog/förlossningsläkare en bra idé eftersom de behandlar hälsofrågor av embryon och foster och ytterligare undersöka riskerna.
I själva verket ökar risken att få ett autistiskt barn med faderns ålder. Ju äldre fadern är, desto större chans är.