Skulle en kostym av kinesiska av luftfarten anslutningen mot Europeiska utsläpp handeln följderna?

Fråga:

Skulle en kostym av kinesiska av luftfarten anslutningen mot Europeiska utsläpp handeln följderna?


Svar:

för närvarande verkar det som kinesiska:. Flygbolagen inte deltar i handeln med utsläppsrätter och avser inte den också. Hittills, får det inga konsekvenser eftersom körs m.W. fortfarande inga avgifter i denna handel. Kostnaderna kommer i framtiden.

Vem stämmer sedan vilka, blir det uppenbart. Det kan också vändas av EU sida kinesiska: mot den. debiteras, eftersom Ja inga utsläppsrätter köptes.

Så är din fråga fortfarande rent teoretisk natur.