Skulle kloroform flyta på vatten?

Skulle kloroform flyta på vatten?

Kloroform, CHCl3, täthet 1.483 g/cm3 så det skulle sjunka och vatten skulle flyta. Vatten har en densitet på 1 g/cm3. Lösligheten av kloroform är mindre än 1,0 g/100 mL

 • Relaterade Frågor

 • Kan hockey puck flyta på vatten?

 • Varför döda kroppar flyter på vatten?

 • Varför vatten ski flyta på vatten?

 • Varför gör oljan flyter i vatten?

 • Kan vatten flyter på vatten?

 • Varför is flyter i vatten?

 • Vad gör något flyta på vatten?

 • Varför ett ägg flyter i vatten och bakpulver?

 • Varför fotogen flyta på vatten?

 • Gör bensin sjunker eller flyter i vatten?

 • Skulle isen flyter högre i vatten eller majssirap?

 • Hur gör man en bil flyta på vatten?

 • Kommer ljus vax flyter i vatten?

 • Varför en död kropp flyta på vatten?

 • Varför ruttna ägg flyter i vatten?

 • Där kunde vatten flyter på vatten?

 • Varför ett träd flyter i vatten?

 • Vad skulle hända om vatten skalbaggar dog?

 • Kan sandsten vaggar flyta på vatten?