Skulle vilja ingå kapitalinvesteringar - var kan jag hitta omfattande?

Fråga:

Jag skulle vilja gå in på kapitalinvesteringar och är mycket okunnig. Var kan jag hitta omfattande för att göra detta?


Svar:

problemet är mindre där du informeras, som snarare, hur man bygger kunskap.

Som en källa av information finns det finansiella Internetportaler eller finansiella nyheter samt dagstidningar. Du kan hitta kunskap om aktier i böcker som en grundläggande information.

Du kan svara på frågan med en roman.