Skyddar en influensavaccin du från maginfluensa?

Skyddar en influensavaccin du från maginfluensa?

Nej, säsongsbunden influensavaccin bara skydda mot faktiska influensa (luftvägarna influensa).

"Mage influensa" är egentligen inte influensa, det är inte en medicinsk diagnos. Det är ett missvisande används vanligen för att prata om viral gastroenterit, vanligen orsakade av Norovirus. Ett annat nick namn för norovirus viral gastronenteritis (inflammation i mage och tarmar) är "Norwalk influensa", men detta är en låg namn och inte en sann diagnos av influensa. Det finns inget vaccin för viral gastroenterit.