Skyldighet att betala underhåll 2. Ausbildung

Fråga:

Hej har min son framgångsrikt slutfört en lärlingsutbildning med Industiebuchbinder. Efter en kort tid utan arbete. 5 månader i yrket arbetade sedan igen arbetslösa. Nu har han börjat utbildning som den Geriatriska sjuksköterska ett år praktik nära 2 år skolan måste finansieras även. Sedan erkännande år med låga inkomster. (i den förstudie 150 euron.) BAföG avvisas med säkerhet. Fråga: som föräldrar vi ansvarar fortfarande. Han är 25 år gammal och det har sin egen budget ARGE arbetslöshetsförmåner och en ökning i hiehlt


Svar:

Föräldrar måste finansiera endast 1 utbildning av barnet, eftersom sonen har avslutat en lyckad utbildning, han har 2 utbildning - så han vill - finansiera det själv. ARGE kan hjälpa till att finansiera den nya utbildningen som omskolning, där de bara skulle göra det om han hade några möjligheter i det skicklig yrkesmässigt.