Smärta och lidande i strid med Ischiasnerves genom injektion?

Fråga:

Jag fick en smärtstillande injektion. Efter det, smärtan har mycket grovt. Min naturläkare sa att genom injektion, ischiasnerven var skadade och orsakade smärta, därför. Kan jag begära ersättning från den berörda läkaren, dess tjänstemän gav mig sprutan?


Svar:

Det är precis som min mor. Hon hade administreras en smärtstillande skott ca 3 år sedan mot din ryggvärk få och detta sannolikt skadat ischiasnerven. Sedan dess var hon flera gånger i sjukhus och kör endast med Krüken. Nu kan hon inte längre underhålla nästan inte alls. Problem: preskription nahrt, vad är chanserna att kräva gottgörelse