Smärta och lidande på Grundischerung kommer att tillämpas eller är det kredit-fri?

Fråga:

Upprättelse är tillgänglig för alla, och han har bekymmer att mottagningen sedan dras av honom som tar från Grubdischerung.


Svar:

Ett engångsbelopp betalning av försäkring representerar inte godtagbara tillgångar i det sociala biståndet efter SGB XII efter utgången av den "skattskyldigt månaden", även om tillgången gränsen överskrids. Ränteintäkter från huvudstaden av smärta och lidande är också kredit-fri mild tillgångar. Den SG Karlsruhe i januari 2010 med hänsyn till § 83 punkt 2, 90 ABS. 3 SGB XII beslutat. Ett liknande arrangemang inte kredit ersättningen som intäkt innehåller SGB II i de fall täcka av arbetslösheten gynnar II och det grundläggande skyddet...