Snart, jag måste göra den social kompensationen för extra inlägg som arbetsgivare, någon som vet hur?

Fråga:

Är arbetsgivaren och frågar mig hur jag ska utföra de sociala louse gel jag har för Zusatzbeirag av fondens lagstadgade sjukförsäkringen från och med januari. Vet bara att man honom sedan. Kan någon tala mig hur? Ser fram emot ditt råd.


Svar:

Lagen föreskriver att den sociala ersättningen över datorsystem till lönelistan kommer att debiteras. Detta är i grunden enkla beräkningar.

Gränsen och det genomsnittliga ytterligare bidraget behövs. För belastning gräns att beräkna två procent av inkomsten. Detta värde är lägre än set genomsnittliga ytterligare post, skillnaden från detta kommer att krediteras till arbetarna. Krediten är inte som betalning, men bör dras av från de försäkring avgifter. Medarbetaren får då mer net.

Så sjutton funktion. Du är säkerligen inte ensam med din vilsenhet. Hela systemet skapar många problem i genomförandet.