Sociala nätverk får i skolan?

Nej, det finns ingen anledning att tillåta sociala webbplatser i skolorna.