Sökvägen som tagits av en missil eller projektil?

Sökvägen som tagits av en missil eller projektil?

banan