Som anslöt sig till axelmakterna?

Som anslöt sig till axelmakterna?

som anslöt sig till axelmakterna?