Som är delaktiga i historien om själen i den stora klockan?

Ho är inbegripa av historien om själen i den stora klockan