Som är i allmänhet ett mål IMF har när det gäller afrikanska nationerna?

Att främja privatisering
eller

Att främja frihandelspolitik

eller

Att främja privat ägande av egendom