Som är världens äldsta stad?

Det beror på hur frågan läses.

Om frågan läses som: vad är världens äldsta stad som för närvarande är en huvudstad? då svaret är Damaskus, Syrien. Det är en av de äldsta bevarade städerna och den äldsta överlevande som används som en dagens huvudstad.

Om frågan läses som: vad huvudstaden som överlever i dag var en huvudstad på den tidigaste perioden i historien i förhållande till alla andra huvudstäder? då svaret är Jerusalem, Israel/Palestina.

Faktiskt, JERUSALEM har varit huvudstad i det judiska folket sedan 1006 F.Kr. Sedan dess har sväng alla judiska hjärtan & sinnen i bön mot Jerusalem tre gånger om dagen. "Om jag glömmer dig, O Jerusalem, Låt min högra hand vissna, Låt min tunga sönderdelas till min gom om jag inte minns du, om jag inte Anger Jerusalem ovanför min högsta glädje." (Psalm 137)

Damaskus är huvudstad i den moderna staten Syrien. Efter WW2 var det område som blev moderna landet av Syrien del av det franska mandatet (tillsammans med Libanon). Ordet "Syrien" användes tidigare att identifiera den geografiska regionen kallas också Levanten och nu, Mellanöstern. Men det var inte ett land i och för sig med internationellt erkända gränser tills det blev självständigt 1946.