Som bär kostnaderna för läroböcker, om skolan har meddelat ett felaktigt ordernummer

Fråga:

En skola i lägre Sachsen har föräldrarna sommarlovet ett nummer för en engelsk arbetsbok kommuniceras som ska användas efter sommaruppehållet i det nya läsåret. 1 1/2 veckor efter början av skolåret informerar skolan nu det arbete boken är fel och måste hanteras på ett annat, nu rätt. Vem som bär kostnaderna, skolan i ansvar kan fastställas?


Svar:

Jag antar att det blir svårt, så eftersom med ett utbyte av boken ut. Är det en möjlighet?