Som befalla lina nytta kan användas för att flytta ett active directory-objekt från en behållare till en annan?

Som befalla lina nytta kan användas för att flytta ett active directory-objekt från en behållare till en annan?

c). Dsmove