Som benämner bästa beskriver förhållanden omedelbart efter big bang?

Som benämner bästa beskriver förhållanden omedelbart efter big bang?

När vi extrapolera tillbaka i tiden så långt vi kan, med vår nuvarande förståelse av vårt universum, skulle den bästa beskrivningen av vårt universum då vara en "quark gluon soppa."