Som bor på salamandaston i redwall salamandastron?

Som bor på salamandaston i redwall salamandastron?

Lord Brocktree är badger som tar över regeln om Salamandastron i boken "Salamandastron."