Som en av förfäder ville Turkiet i stället för bald eagle som nationell symbol?

Som en av förfäder ville Turkiet i stället för bald eagle som nationell symbol?

Ben Franklin är en förfader som valde den. Han valde det eftersom bald eagle symbol var så dåligt gjort det såg ut som en kalkon så han gjorde den nationella symbolen "Turkiet".