Som en familjemedlem för att få rabatt på redovisning avgifter?

Fråga:

Är det sant att det finns banker som minskat konto underhållsavgift, erbjudande rabatt, exempelvis 50% om det annonserar en familjemedlem som en ny klient? Vem får rabatten då? Familjemedlemmen eller mig?


Svar:

Vänligen betala inte för banktjänster. Alla vill ha dina pengar. Några har insett detta och ge gratis kontroll konton! DiBa comdirect DKB hypo...