Som förutspår att världen kommer att sluta i 2012 och varför?

Som förutspår att världen kommer att sluta i 2012 och varför?

2012 fenomenet består av ett antal eskatologiska föreställningar det omvälvande eller omvälvande händelser kommer att inträffa på 21 December 2012, som sägs vara slutdatum för en 5,125 år långa cykel i Maya långa räkningen kalender. Mayafolket var de första människorna att förutspå 2012 som slutet på världen. Tusentals år sedan lyckades de beräkna längden av lunar månen som 329.53020 dagar, endast 34 sekunder ut. Mayakalendern förutspår att jorden kommer att avslutas den 21 December 2012. Med tanke på att de var ganska nära märket med måncykeln, troligtvis har de fått i slutet av världen rätt också.