Som grundare var federalister och som var anti-federalisterna?

När konstitutionen var för adoption av staterna, landet delas in i två politiska partier: federalisterna stödde konstitutionen, anti-federalisterna inte.

Federalisterna ingår:
John Hancock (Massachusetts)
Alexander Hamilton (New York)
James Madison (Virginia) [Madison vill ofta växlar mellan sidor]
John Jay (New York)---dessa 3 killar skrev The Federalist Papers
George Washington (Virginia)
John Adams (Massachusetts)

Mest alla grundarna som inramade konstitutionen stöds ratificering,:
George Mason (Virginia)
Edmund Randolph (Virginia)
Elbridge Gerry (Massachusetts)

Andra anti-federalisterna ingår:
Samuel Adams (Massachusetts)
Patrick Henry (Virginia)
Richard Henry Lee (Virginia)

Detta är de ledande personerna på båda sidor.

Thomas Jefferson var inte i Amerika, och verkar har stött konstitutionen, men på ett villkor: som en räkning av rätter läggas. George Mason kämpat detta drag för en räkning av rätter i Förenta staterna, och därför, efter konstitutionen ratificerades, kongressen drog upp sådan räkningen. George Mason är känd, därför, som "Bill of Rights fader."