Som hälsa försäkringsbolag erbjuder bra förmåner om cancerscreening?

Fråga:

Under GVKs finns sjukförsäkring, som erbjuder utmärkta tjänster i samband med förebyggande av cancer?


Svar:

Om det är intressant för dig, det finns vissa sjukförsäkringsbolag som erbjuder screening innan fyllt 35 år och i kortare inspektion mellanrum. Många BKKs och några AOKs eftersom erbjuder en god service.