Som Italien Tyskland och Japan invaderar?

Som Italien Tyskland och Japan invaderar?

Europa (mestadels östra), Ryssland, Polen, detta område. Som Italien, Tyskland och Japan invaderar i andra världskriget