Som käranden till arbetsdomstolen förlust av förtjänst?

Fråga:

Hej jag gg kommer snart att fortsätta förhandlingarna kvalitet. min tidigare arbetsgivare debiteras. Hämtar jag här förlorad arbetsförtjänst, jag i ledande befattning är och också närmar sig en 100 km har? Skulle vara glad om behöriga svar.


Svar:

Arbetsdomstolar, vardera parten skall bära kostnaderna själv, även om tvisten i deras tjänst. Senior anställd ja härskar sammanlagt gratis schema, har du ingen förlust av inkomster, eftersom du kan arbeta ja. Förlust av inkomst skall dras till vänner sedan också av innehållet.