Som makromolekyl har en socker-fosfat ryggrad?

Nukleinsyror DNA och RNA

DNA har deoxiribos och fosfat bildar ryggraden och en bifogad kvävehaltig bas, dessa tre komponenter bildar en nukleotid.

RNA har ribos socker, fosfat och kvävehaltiga baser. De band som håller makromolekyl ihop är kovalenta bindningar inom nukleotider och vätebindningar håller de dubbla trådar av DNA-molekylen.