Som meddelade Emancipationkungörelsen?

Som meddelade Emancipationkungörelsen?

President Abraham Lincoln han också skrev det själv det var skall utfärdas den 1 januari