Som överlämnar underhåll för underåriga barn efter slutlig äktenskapsskillnad?

Fråga:

En god vän till mig är skild och vill påstå av hennes ex-man ett annat underhåll för två underåriga barn. Vårdnad är fortfarande med båda föräldrarna. Under separationen, har hon framgångsrikt varit en dom mot honom. Kan hon kräva igen underhåll efter skilsmässa eller måste processa det mot hennes far även barn, om företräds genom modern?


Svar:

Mamman måste klaga för barn. Vägrar far kommer in på Ungdom kontoret på tjänster och också skickar dem med fadern. Om barnet är vuxen och har anspråk måste det hävda sig detta.