Som slavar frigjordes genom Emancipationkungörelsen?

Kungörelsen befriade alla slavar i stater som var uppror mot den USA - det vill säga söder. Det beställde i princip den fackliga armén att befria alla slavar fann de i söder. Det får också befriade slavar att ansluta sig till den fackliga armén.

Det var främst ett politiskt manöverutrymme, eftersom det inte var lätt att faktiskt verkställa först-söder mestadels vinna kriget då (Lincoln väntade tills unionen vunnit en större strid - Antietam - så att det verkade som om han gjorde det av desperation). Genom att göra kungörelsen, ändrat Lincoln det huvudsakliga målet med kriget ansträngning från bara att hålla Förenta staterna tillsammans som ett land för att hålla Förenta staterna tillsammans som ett land och slutar slaveri.

Främsta anledningen till detta var viktigt beror på att kraftfulla länder i Europa, särskilt Storbritannien och Frankrike, övervägde att hjälpa konfederationen. Varken Storbritannien eller Frankrike verkligen gillade att ha en kraftfull USA runt och låta landet dela upp skulle allvarligt försvaga den. Men både Storbritannien och Frankrike hade redan förbjöd slaveriet och inte skulle stödja ett land som gjorde det möjligt. Lincolns proklamation gjorde klart för världen att om du stöds konfederationen, du också stöd slaveri.

Utan franska eller brittiska stöd, konfederationen hade inte mycket hopp för överlevnad, men var fortfarande kunna överleva i ytterligare två år.