Som var ledare i USA under det kalla kriget?

Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush den äldre var i slutet av det kalla kriget.