Sorgligt att säga eller sorgligt att säga vilket är korrekt eller kan användas?

Sorgligt att säga eller sorgligt att säga vilket är korrekt eller kan användas?

sorgligt att säga eller sorgligt att säga vilket är korrekt eller kan användas?