Spanska banker med problem, eftersom de investerar mycket i Portugal – gäller även Santander?

Fråga:

God kväll. Jag är så mina tankar, eftersom jag har läst att många spanska banker kan behöva räkna problem, eftersom de investerar mycket pengar i bolaget Portugal. Det gäller även för Santander Bank? Och vad skulle det innebära för kunder? Hittar du på något sätt hur banker investerar de flesta av sina pengar?


Svar:

Är för kunder av betydelse i vilken form?

  • För aktieägarna, skulle sina pengar (ränta) vara i fara.

  • Kunderna är skyddade av rättsliga skydd och insättning försäkring. Var är problemet?