Spara med speciella Super?

Fråga:

En vän berättade för mig jag ska fylla i min gamla normal bensin speciella Super. Jag skulle spara det högre priset snart på grund av lägre konsumtion. Denna lön är egentligen?


Svar:

Jag har hört anser alltför ofta.

En välkänd bil - ing, säger den moderna motorer matchas exakt till bensin och det skulle inte göra något bra.