Ställer banker ett högsta insättningsbelopp för internetbank per dag?

Fråga:

Ställer banker ett högsta insättningsbelopp för internetbank per dag? Av säkerhetsskäl betyder sidor av banken?


Svar:

till min kunskap sätter kunden!

Det är en gräns där som kan diehnt Bank standard jag föreställa mig ändå, men om jag drar denna förändring vill ändras också.

Emellertid kan du begära sedan en avgift eller skadeståndsanspråk inte banken vid eventuella skador. Dessutom måste du registrera detta med säkerhet.