Stamp Act Congress hölls i New York år 1765?

Stamp Act Congress hölls i New York år 1765?

protesterade förlust av amerikanska rättigheter och friheter och förklarade att endast folkvalda kunde införa skatter på kolonisterna.

Henretta, pg. 138.