Standardavvikelsen för fonder: värden på 20-30. Vad säger de?

Fråga:

Jag har en fråga att wikipedia ganska matematiskt förklarade för mig, men jag kan inte få begripliga tolkningen.

De medel som jag har framför mig, standardavvikelsen mellan 20-30 flyttar. Vad betyder det? Vad är bra, vad är dåligt? Högt värde? Lågt värde?

Jag är inte klart att :(


Svar:

Standarsabweichung är en matematisk kvantitet, säger hon följande:

(Jag försöker medvetet inte matematik * att förklara)

Genomsnitt kan beräknas i många olika värden. (Redan finns det olika förfaranden).

Du vill nu ta reda på de värderingar som är på ett visst avstånd från detta genomsnitt, att samla in sådana fluktuationer flera alla värden.

De använde så kallade standardavvikelsen enligt en viss formel: hon är så återigen hur nära eller hur långt flesta alla värden är i genomsnitt.

Standardabweigung är stor, resultatet är oftast lite bra från en användare, tvärtom, standardavvikelsen är liten, väldigt många värden nära genomsnittet.

Bara och det är problemet, bör följa alla värden en viss spridning mönster, mathematicianen talar av normal eller Gaussisk fördelning.

Det bör inte nödvändigtvis vara så på din diagram, också standardavvikelsen är förmodligen bara liten betydelse.