Stigande elpriser genom privat solvärmeanläggningar?

Fråga:

Är det verkligen sant att löpande priser för privat solvärmeanläggningar upphov? Jag fick veta att detta var så eftersom de privata individerna betalat müssetn för grön el och det är att sedan reflekteras på kostnaden för konsumenten. Sant eller falskt?


Svar:

Det är inte sant. Investeringar per KW/p liknar solsystemet som i kärnkraftverk. Effektiviteten av solcellssystem för cirka 19% från kärnkraftverk är 90% på kostnader 0,2% jämfört med kärnkraft på PV system 3%. Med de löpande kostnaderna för kärnkraft ingår inte för rivning och deponi. Som så påståenden de nuvarande höga El-kostnaderna orsakade av PV-system som ser fel. Priserna dikteras av de företag som dominerar marknaden. Detta är möjligt eftersom dessa företag diktera besluten.