Stop-loss - dra åt avgifterna kostnaderna?

Fråga:

Om du vill dra åt en stop loss, eftersom aktier har stigit, gör du då måste betala avgifter?


Svar:

Det beror på din depåbank. Några tar ut avgifter, andra inte. Så: kan vara!

Avgifterna kommer att finnas tillgänglig i prislistan och tjänster i din bank - eller du kan få med detta på ett första försök.