Stop loss-order på FlatEx utanför från 8-10 pm?

Fråga:

Kan du ge upp utanför order på FlatEx från 8-22 en stop-loss? Eller bara under öppettider 8-22?


Svar:

Jag vet bara öppettider mån fre från 8-22 h på flatEx.

Du kan ge upp en beställning eventuellt., men hon kör endast vid dessa tillfällen.